Predstavnici Udruženja građana „Budućnost“ održali su okrugli sto pod nazivom „Sistematski pristup suzbijanju nasilja”, a učešće su uzeli predstavnici institucija u lancu zaštite žrtava rodno zasnovanog nasilja iz opština Modriča, Vukosavlje i Šamac.

Pored predstavnika institucija, mišljenja i iskustva subjekata zaštite mogli su čuti i predstavnici švajcarske organizacije Iamaneh koji, između ostalog, podržavaju sprečavanje rodno zasnovanog nasilja u Bosni i Hercegovini kroz različite projektne aktivnosti koje provode UG „Budućnost” i mnoge druge organizacije.

Cilj održavanja okruglog stola bio je razgovor o unapređenju sistemske prakse za zbrinjavaje žrtava nasilja u porodici i izricanje i sprovođenje zaštitnih mjera, a naročito zaštitne mjere – obavezan psihosocijalni tretman, a što je u skladu sa Zakonom o zaštiti od nasilja u porodici Republike Srpske i Konvencijom Savjeta Evrope o sprečavanju i suzbijanju nasilja nad ženama i nasilja u porodici, kao i razgovor o pokretanju inicijative za usklađivnje novog Zakona o zaštiti od nasilja u porodici RS sa Istanbulskom konvencijom.

Tema okruglog stola bila je i ekonomsko osnaživanje žrtava nasilja kao važna karika na putu ka osamostaljenju i izlasku iz začaranog kruga nasilja.

Predstavnici subjekata zaštite uzeli su aktivno učešće u diskusiji iznoseći lične primjere međusobne, ali i saradnje sa Udruženjem građana “Budućnost”.