Evaluacioni odbor Projekta za odabir biznis ideja donio je odluku o konačnom izboru dobitnica sub-grantova.

Sub-grantove će dobiti ukupno 18 žena, od 35 koje su aplicirale za ovaj Javni poziv, a imena konačnih dobitnica (od broj 1 do 18) možete vidjeti ako kliknete OVDJE

Ukoliko preostane sredstva nakon dodjele odobrene materijalne podrške za osamnaest (18) prvorangiranih kandidatkinja sa utvrđene rang liste, Odbor Projekta će isti dodijeliti narednim biznis idejama na rang listi.

Podsjećamo, projektom “Ekonomske i socijalne prilike ka nezavisnosti žena, žrtava nasilja u porodici” predviđena je podrška ženama žrtavama nasilja u razvoju njihovih ekonomskih aktivnosti samozapošljavanja. Za tu namjenu, u okviru odobrenog budžeta, osigurana su sredstva u ukupnom iznosu od 48.000 evra.

Projekat provodi Fondacija INFOHOUSE iz Sarajeva u partnerstvu sa Udruženjem građana “Budućnost” iz Modriče, uz finasnijsku podršku Evropske unije.