S obzirom da je kriza nesrazmjerno pogodila one grupe koje su se već prije krize suočile sa socijalnom i ekonomskom isključenošću i ranjivostima, a to su starije osobe, nezaposlene žene i osobe sa invaliditetom, kreiran je Konzorcijum u šest zemalja zapadnog Balkana pod vođstvom Caritasa Austrije sa ciljem da se doprinese poboljšanju ne samo njihove neposredne socio-ekonomske situacije već i i njihove otpornosti na sadašnje i buduće krize.

A šta sve to ustvari znači, pročitajte u elektronskoj brošuri koja se nalazi OVDJE.