U okviru projekta „Socio-ekonomske intervencije za umanjenje štetnih posljedica uzrokovanih pojavom virusa Covid-19 u Modriči i Vukosavlju“ (CONEX), a koji se provodi u saradnji sa CARE international u BiH uz podršku Austrijske razvojne saradnje, obavljena je posjeta korisnicama koje su dobitnice granta za pokretanje vlastitog biznisa. Prilikom ovog monitoringa fokus je bio na mjerenju ekonomskih prilika poslovanja i cjelokupnom zadovoljstvu dobijenog granta.

Jedna od deset dobitnica granta odlučila se za pružanje logopedskih usluga, te je od marta mjeseca 2022. godine do danas postigla velike rezultate i kako je navela, zahvaljujući podršci koju je dobila, konačno je počela da radi u oblasti za koju se školovala.

Trenutno radim sa 32 djece, od kojih je 15 sa smetnjama u razvoju. Sam broj djece sa kojima radim, prilično je obiman za nekoga ko je tek na početku, ali sve to postižem zahvaljujući neophodnom materijalu i opremi koju sam ostvarila kroz podsticaj ovog projekta. Moram da kažem da sam po završetku fakulteta bila uplašena, nesigurna i nespremna da samostalno radim, ali uz pomoć treninga, te nakon toga i ostvarenog granta, moje samopouzdanje je naraslo, kao i motivacija za učenje i napredovanje kako bi kvalitet života ove djece i njihovih porodica bio bolji. Moj plan je da se kontinuirano edukujem, stičem nova znanja i vještine, kao i da pratim istraživanja kako bih radila bolje i efikasnije u skladu sa načelima koje mi struka nalaže“ istakla je Jelena Vujković, dobitnica granta.

Koordinatorica projekta, Ana Cvijanović naglasila je da je ova aktivnost u projektu dala odlične rezultate i omogućila ženama da razviju sopstvene djelatnosti od kojih će u narednom periodu ostvarivati profit. Navela je da je svaka poslovna ideja na svoj način specifična i uspješna, a sve korisnice koje su dobile grant imaju kontinuiranu podršku i praćenje u cilju što boljih rezultata odabranih djelatnosti.

Osim Jelene, za uslužnu djelatnost se odlučila i Slobodanka Milojević, a u pitanju je pranje tepiha i dubinsko pranje automobila.

„Suprug i ja smo započeli ovaj posao još prije godinu dana, ali nismo imali svu opremu koja nam je potrebna. Zahvaljujući ovoj podršci dobila sam izvanredne mašine, kao i sredstva za pranje. Broj zainteresovanih koji traže usluge čišćenja tepiha se vidno povećao i sada mogu da postignem puno više posla, a samim tim i da zaradim“, rekla je Slobodanka, dobitnica granta.