„Invstiranje za djecu“ je projekat, podržan od strane međunarodne organizacije „Save the Children“, koji provodi UG „Budućnost“ u saradnji sa partnerskim organizacijama „Naša djeca“ Zenica, „Zdravo da ste“ Banjaluka i „Naša djeca“ Sarajevo.

U sklopu ovog projekta, jedna od aktivnosti bila je i izrada Lokalnog akcionog plana za djecu, koja je započela potpisivanjem Memoranduma o saradnji sa Opštinom Modriča 23.09.2015.godine. Na osnovu ovog dokumenta, Načelnik opštine Modriča imenovao je Radnu grupu za izradu Lokalnog akcionog plana za djecu u opštini Modriča, a na 27. sjednici Skupštine opštine Modriča je usvojen Prijedlog odluke o pristupanju izradi Lokalnog akcionog plana za djecu na području opštine Modriča za srednjoročni period. Opština Modriča je svojim Rješenjem od 28.10.2015.godine imenovala i Radnu grupu, koju čine predstavnici institucija koje u svojim nadležnostima imaju određeni vid brige o djeci, kao i predstavnici Opštine Modriča i predstavnici UG „Budućnost“.  Lokalni akcioni plan, koji je trebalo da bude dostavnjen na razmatranje i redovnu skupštinsku raspravu, još u maju 2016. godine, dva puta je povučen sa dnevnog reda Skupštine na doradu, a do danas još nije završen i stavljen u redovnu skupštinsku proceduru.

Imajući na umu da ovaj dokument nosi odgovornost, ne samo prema odraslim građanima ove opštine, nego i prema djeci, ostaje nam nada da će prednacrt ovog dokumenta doći pred odbornike i odbornice prije završetka 2016.godine. Kad govorimo o odgovornosti prema djeci, poseban osvrt je na djecu, koja su radila istraživanje o potrbama djece sa njihovim vršnjacima i koja su utoršila vrijeme i trud na prikupljanje podataka za istraživanje, na kojima je bazirana izrada prednacrta LAP-a.

Metodologija istraživanja i istraživačke tehnike, kao što su upitnici i fokus-grupe, obuhvatile su ukupno 140 osoba, od čega je 120 djece i 20 odraslih osoba – predstavnika institucija i roditelja djece. Broj djece uključen u ovaj projekat i istraživanje nije mali. No, ovdje broj nije bitan. Bitna je poruka koju šaljemo djeci, makar to bilo i jedno dijete.

Cjelokupnu radnu verziju Lokalnog akcionog plana za djecu možete pogledati ovdje:

Lokalni akcioni plan za djecu