Podaci istraživanja bilježe 23% djece u BiH koja su doživjela jedno ili više nepovoljnih (traumatskih) iskustava.

Među pet najučestalijih nepovoljnih iskustava svrstavaju se: razvod roditelja, emocionalno zanemarivanje i zlostavljanje, te fizičko zanemarivanje i zlostavljanje ispitanika.

Dosadašnja istraživanja pokazuju da što je veći broj nepovoljnih iskustava u djetinjstvu to su posljedice po zdravlje veće, što je već primjetno na adolescentskom uzrastu. Nepovoljna iskustva se povezuju sa rizičnim ponašanjima, te lošim zdravstvenim ishodima odraslih ispitanika djelujući negativno na fizičko i mentalno zdravlje kasnije u životu. 

Upravo zato ovi nalazi treba da budu poziv za djelovanje stručnjacima koji se bave djecom i mladima.

Za više informacija pogledajte integralnu verziju izvjestaja OVDJE