Ova inicijativa podnijeta je u okviru realizacije projekta „Ekonomske i socijalne prilike ka nezavisnosti žena, žrtava nasilja“ finansijski podržanog od strane Evropske unije, a koji zajednički realizuju UG „Budućnost“ Modriča i Fondacija INFOHOUSE  Sarajevo, koji ima za cilj da doprinese suzbijanju rodno zasnovanog nasilja, da se bavi problemom nezaposlenosti i ekonomske nezavisnosti žena žrtava nasilja.

Izradi inicijative predhodila je izrada dva dokumenta:  „Kvalitativna Analiza relevantnog zakonodavstva u oba entiteta o sprečavanju i zaštiti od rodno zasnovanog nasilja“, te „Besplatne telefonske linije za žrtve nasilja nad ženama i nasilja u porodici – Između zahtjeva Istanbulske konvencije i postojećih praksi“, tako da ona crpi svoje temelje i u ovim dokumentima. Prvi dokument u svojim preporukama prepoznaje neophodnost zakonskog regulisanja SOS linija, a drugi dokument se detaljno bavi problemom nudeći rješenja.

Inicijativu možete pročitati klikom na link OVDJE.