Početna

Živojina Mišića 4A
74480 Modriča, BiH

+387 53 820 701
buducnostmd@yahoo.com

Prva sedmica oktobra u svijetu se obilježava kao Dječija nedjelja. Prilika je to da se govori o dječijim pravima, ali i njihovom kršenju. Tokom Dječije nedjelje udruženje građana "Budućnost" organizovalo je niz akcija, a posljednja u nizu tiče se radionica sa učenicima osnovnoškolskog uzrasta.

 

Naime, volonteri udruženja građana "Budućnost", u okviru obilježavanja Dječije nedjelje, održavaju radionice na temu dječijih prava i poznavanja Konvencije o pravima djeteta.

Radionice se održavaju u OŠ"Sutjeska" sa učenicima od VI do IX razreda.

"Cilj svih udruženja koja se bave zaštitom prava  najmlađih članova društva jeste da se ukaže na potrebe, te da se zaštite i povećaju prava djece, a u prvoj sedmici oktobra koja se tradicionalno obilježava kao Djećija nedjelja mi kroz razne aktivnosti želimo da pokažemo svim građanima da možemo i moramo da činimo više za našu djecu", saopšteno je iz UG "Budućnost".

 

Pin It

U sklopu projekta "Inicijativa za razvoj zaštićenog stanovanja za lica sa mentalnim teškoćama kroz male kućne zajednice" potpisan je Memorandum o intersektorskoj saradnji sa predstavnicima institucija opštine Orašje.  

Potpisivanju Memoranduma su prisustvovali Đuro Topić načelnik opštine,  Ružica Vukić direktorka Županijske bolnice Orašje, dr Biljana Markovic- Županijska bolnica Orašje, Antun Mikić- direktor Centra za socijalni rad Orašje, te predstavnice udruženja građana "Budućnost" Modriča.

Projekat, čiji cilj je destigmatizacija psihički bolesnog čovjeka koji uz svoju bolest živi jedan kvalitetan život kao dio društva iz kojeg je potekao, realizuje se u 12 opština - dobojska regija (Modriča, Vukosavlje, Derventa, Brod, Doboj, Teslić, Petrovo, Šamac), posavski kanton u FBiH (Odžak, Orašje, gradačac) i Brčko distrikt.

„Ovim projektom se žele ojačati kapaciteti profesionalaca i srodnika za kreiranje efikasnijeg pristupa u radu usmjerenog na poboljšanje kvaliteta života i razvoj novih mogućnosti lica sa mentalnim poteškoćama, te unaprijediti mehanizme intersektorske koordinacije kroz razvijanje održivih modela implementacije člana 19. UN-ove Konvencije o pravima osoba sa invaliditetom u lokalnim zajednicama, kao i senzibilisati javnost o navedenoj problematici“, rečeno je u UG „Budućnost“.

Projekat je podržan  od strane Američke agencije za međunarodnu saradnju (USAID) kroz Program podrške marginaliziranim grupama (USAID/PPMG).


 

 

 

 

 

 

Pin It

Volonteri udruženja građana "Budućnost" proteklog vikenda su dijeljenjem razglednica sa upečatljivim porukama, koje su osmislila djeca volonteri udruženja sa svojim vršnjacima iz Zenice, Banjaluke i Sarajeva, obilježili Dječiju nedjelju.

Dijeljenje razglednica građanima Modriče realizovano je u sklopu kreiranja kampanje za veću vidljivost djece u lokalnom budžetu, koja se provodi u okviru projekta Investiranje za djecu, a koji je podržan od strane fondacije Save the Children. Ovim porukama djeca žele da pozovu lokalne vlasti da preuzmu veću odgovornost o brizi o djeci i njihovim potrebama, kroz veću vidljivost djece u budžetu Opštine, ali kroz podizanje nivoa svijesti o uticaju i značaju donesenih odluka na djecu.

Da bi došli do tog cilja, djeca su radila i istraživanje o potrebama djece na ovoj opštini, na osnovu kojeg je, u saradnji sa opštinskim vlastima, napravljen i prednacrt Lokalnog akcionog plana za djecu. Iako je ovaj dokument trebao da bude razmatran na sjednici SO Modriča u maju ove godine, do toga još uvijek nije došlo.Radnu verziju nacrta možete pogledati na web stranici udruženja buducnost-md.org u rubrici vijesti pod nazivom: Lokalni akcioni plan za djecu Modriče.

Djeca su poslala i poziv za Javno obećanje kandidatima na mjesta odbornika/ odbornica/ načelnika na lokalnim izborima 2016. godine. Ovim Javnim obećanjem kandidati koji budu izabrani, obavezali su se da će u svom mandatu donositi odluke kojima će se rukovoditi Konvencijom o pravima djeteta i voditi računa o najboljem interesu djeteta. Spisak kanidata koji su potpisali ovo Javno obećanje možete vidjeti na Facebook stranici „Budućnost Modriča“ i na web stranici UG „Budućnost“ takođe u rubrici vijesti pod nazivom: Potpisana Javna obećanja kandidata za načelnike i odbornike u SO Modriča.

 

Pin It

Volonteri UG "Budućnost" će sutra, 01.10. u povodu obilježavanja Dječije nedjelje, dijeliti razglednice sa upečatljivim porukama, koje su osmislili djeca, naši volonteri sa njihovim vršnjacima iz Zenice, Banjaluke i Sarajeva u toku kreiranja kampanje za veću vidljivost djece u lokalnom budžetu u sklopu projekta Investiranje za djecu, koji je podržan od strane Save the Children.

U nastavku teksta prenosimo vam propratno pismo koje će volonteri dijeliti uz razglednice.

 Poštovani/e građani/građanke!

Razglednica sa porukom koju ste upravo dobili, osmislila su  djeca iz Modriče, volonteri UG „Budućnost“, sa svojim vršnjacima u Zenici, Banjaluci i Sarajevu.

Ovim porukama djeca žele pozvati vlasti naše Opštine da preuzmu veću odgovrnost u brizi o djeci i njihovim potrebama, kroz veću vidljivost djece u budžetu Opštine, ali i kroz podizanje nivoa svijesti o uticaju i značaju donesenih oduka na djecu.

Da bi došli do tog cilja, djeca su radila i istraživanje o potrebama djece na ovoj opštini, na osnovu kojeg je, u saradnji sa opštinskim vlastima, napravljen i prednacrt Lokalnog akcionog plana za djecu. Iako je trebalo da ovaj dokument bude razmatran na sjednici SO-e Modriča u maju ove godine, do toga još uvijek nije došlo.

Radnu verziju nacrta možete pogledati na stranici: http://www.buducnost-md.org/index.php/vijesti-3/33-lokalni-akcioni-plan-za-djecu-opstine-modrica

Djeca su poslala i poziv za Javno obećanje kandidatima na mjesta odbornika/odbornica/načelnika na lokalnim izborima 2016. godine. Ovim Javnim obećanjem kandidati koji budu izabrani, obavezuju se da će u svom mandatu donositi odluke kojima će se rukovoditi Konvencijom o pravima djeteta i voditi računa o najboljem interesu djeteta.

Kanidate koji su potpisali ovo Javno obećanje  možete vidjeti na Facebook stranici „Budućnost Modriča“ i na web stranici UG „Budućnost“:

http://www.buducnost-md.org/index.php/vijesti-3/30-javno-obecanje-buducih-odbornika-i-nacelnika-djeci-modrice

 Sve pomenute aktivnosti  su dio projekta „Investiranje za djecu“, koju provodi UG „Budućnost“ Modriča sa partnerskim organizacijama „Naša djeca“ Zenica, „Zdravo da ste“ Banjaluka i „Naša djeca“ Sarajevo.

 

                                                                                       Djeca, volonteri UG „Budućnost“ 

                                                                                                                 Modriča

 

U nastavku možete da pogledate i kako izgledaju razglednice koje će naši volonteri sutra dijeliti građanima Modriče:

 

 

Pin It

"U sklopu projekta "Investiranje za djecu", koji uz podršku međunarodne organizacije Save the Children provodi UG "Budućnost sa partnerskim organizacijama "Naša djeca" Zenica, "Zdravo da ste" Banjaluka i "Naša djeca" Sarajevo, pripremljen je niz akcija, kojima  će se djeca (volonteri i članovi grupa) pomenutih organizacija zalagati za povećanje vidljivosti djece u lokalnim budžetima  opština i gradova u kojima djeluju navedene organizacije.

Cilj svih aktivnosti je obezbijediti što bolje uslove za rast i razvoj djece u skladu sa Konvencijom o pravima djeteta i u skladu sa jednim od njenih osnovnih principa: najbolji interes djeteta.

Pored razlgednica sa porukama djece, koje su dijeljene građanima i donosiocima odluka na lokalnom nivou, djeca su osmislila i poruke koje su snimljene u vidu radijskog džingla i biće emitovane na brojnim radio stanicama BiH.

>>> Poslušajte radio džingl <<<

 

Pin It

20

GODINA

300

PROJEKATA

100

PRIZNANJA

20.000

KLIJENATA