Početna

Živojina Mišića 4A
74480 Modriča, BiH

+387 53 820 701
buducnostmd@yahoo.com

Najmlađe korisnike Sigurne kuće u Modriči u subotu su posjetili predstavnici humanitarne organizacije "Budimo ljudi" iz Banjaluke, koji su im tom prilikom uručili novogodišnje paketiće.

Posjeta Sigurnoj kući organizovana je u okviru humanitarne akcije „Novogodišnje srce“ 2017.  Predstavnici ove organizacije, pored novogodišnjih paketića, donirali su i četiri vrećice odjeće za korisnike Sigurne kuće, a djecu je naročito razveselilo to što im je paketiće uručio Deda Mraz.

Veliko hvala svim članovima humanitarne organizacije „Budimo ljudi“, što su odlučili da „novogodišnje srce“ podijele i sa mališanima iz Sigurne kuće Modriča.

Pin It

Zahvaljujući odličnoj saradnji koje je UG „Budućnost“ ostvarilo sa udruženjem „Pomozi.ba“ iz Sarajeva, ali i njihovoj izuzetnoj humanosti, na našu adresu danas je stiglo šest paketa odjeće, namjenjenih korisnicima Sigurne kuće.

Naime, u ovo prednovogodišnje vrijeme svaka pomoć je dobrodošla, a udruženje „Pomozi.ba“ odlučilo je da dio pomoći koju oni dijele, uruče i našim korisnicima.

„Danas smo dobili šest paketa odjeće koje ćemo u narednim danima podijeliti korisnicima naše Sigurne kuće. Važno je napomenuti da ovo nije prvi put da udruženje „Pomozi.ba“ pomaže korisnike „UG Budućnost“, s obzirom da su prije nekoliko dana obradovali našu bivšu korisnicu i njene tri kćerke paketima prehrambenih proizvoda, sokova i slatkiša, kojima jedan ovakav gest mnogo znači, naročito u ovom prazničnom periodu. Želimo ovom prilikom od srca da se zahvalimo predsjedniku i osnivaču Udruženja „Pomozi.ba“, Elviru Karaliću, ali i cijelom timu ovog udruženja, na humanom i nesebičnom činu, u naše i u ime svih naših korisnika, kojima ćemo ovu pomoć podijeliti u narednim danima“, saopšteno je iz UG „Budućnost“.

Pin It

 

Zaposleni Udruženja građana „Budućnost“ danas su uspješno završili obuku o međunarodnom standardu ISO 9001:2015 koju je ispred agencije „QFS Consulting“ iz Trebinja provela konsultantica Davorka Đukić – Ratković.

Naime, UG „Budućnost“ je i u 2018. godini zadržalo sertifikat ISO 9001:2008, te je iz toga razloga bila potrebna dodatna edukacija zaposlenih o novinama koje predviđa standard ISO 9001:2015, a na koji će se organizacija presertifikovati do polovine naredne godine.

Pin It

Udruženje građana „Budućnost“  je i u 2018. godini zadržalo sertifikat ISO 9001:2008.

S obzirom da je revizija dosadašnjeg rada po pomenutoj standardizaciji uspješno okončana, u službi za sertifikovanje TÜV Thüringen je odobren izvještaj i produženo važenje sertifikata našeg udruženja.

UG „Budućnost“ je nosilac sertifikata za sistem upravljanja prema ISO 9001:2008 od 30. novembra 2015.  godine.

ISO 9001 je međunarodni standard koji sadrži zahtjeve za sistem upravljanja kvalitetom u poslovnoj organizaciji koje organizacija mora ispuniti da bi uskladila svoje poslovanje sa međunarodno priznatim normama. Sistem kvaliteta je upravljački sistem kojim se dovodi do ostvarenja postavljenih ciljeva u pogledu kvaliteta poslovanja i pružanja usluga. Ovaj sistem čine organizaciona struktura, odgovornost subjekata u organizaciji, procesi i resursi potrebni za upravljanje sistemom.

Pin It

Gordana Vidović, direktorica Udruženja građana „Budućnost“ bila je jedna od panelista na konferenciji “Put ka ravnopravnosti žena i muškaraca u zemljišnoj administraciji u BiH”, inače prvoj konferenciji ovog tipa u Bosni i Hercegovini - na temu ravnopravnosti žena i muškaraca, imovinsko-pravnih pitanja i rada zemljišne administracije, koja je održana u utorak u Sarajevu. 

Konferencija je dio planiranih aktivnosti na unapređenju zemljišne administracije i procedura u BiH u okviru provođenja CILAP projekta, a organizovana je kako bi se predstavile dobre prakse i razmjenila iskustava sa ciljem podizanja svijesti o pitanjima ravnopravnosti žena i muškaraca u radu zemljišnih administracija. Naime, iako su sa pravnog stanovišta muškarci i žene jednaki u smislu prava da posjeduju imovinu, lokalni običaji i tradicije često favorizuju vlasništvo muškaraca (prema podacima iz ankete “Home budget survey”,  u BIH tek 15% stambenih jedinica je u vlasništvu žena).

Upravo iz tog razloga na konferenciji se razgovaralo o vlasništvu nad imovinom, odnosno o tome kolike su razlike između žena i muškaraca i zašto, koje su posljedice neravnopravnosti polova u pitanjima vlasništva nad imovinom i pristupa ekonomskim resursima, kakve politke i mjere su nam neophodne i ko je dužan da ih preduzme, te o tome zašto je ovo prva konferencija na ovu veoma važnu temu.

Učešće je uzeo veliki broj predstavnika/ca zemljišnih administracija u BiH, međunarodnih finansijskih i razvojnih organizacija i njihovih projektnih timova u BiH, nevladinih organizacija iz oblasti ljudskih prava, institucionalnih mehanizama za ravnopravnost polova i drugih nadležnih institucija.

Konferenciju su zajednički organizovale geodetske uprave Republike Srpske i Federacije BiH i Švedska geodetska uprava (Lantmäteriet), uz podršku Ambasade Švedske u Sarajevu i Švedske razvojne agencije (SIDA).

Podsjećamo, UG „Budućnost“ je sa projektom CILAP i Ženskom mrežom zaposlenica geodetskih uprava RS i Federacije BiH potpisala Memorandum o razumijevanju koji među ciljevima, između ostalog, navodi realizaciju zajedničkih obuka i treniga, kampanja i promotivnih materijala, obilježavanje značajnih datuma, sastanaka sa drugim relevantnim partnerima, obajvljivanje zajedničkih publikacija, redovnih sastanaka i razmjena relevantnih informacija...

 

Pin It

20

GODINA

300

PROJEKATA

100

PRIZNANJA

20.000

KLIJENATA