U toku obilježavanja međunarodne kampanje „16 dana aktivizma protiv nasilja nad ženama“ od izuzetne važnosti je osvrnuti se na postojanje opštih i specijalizovanih servisa dostupnih ženama žrtvama nasilja kao i donesenim odlukama na lokalnom nivou, a koje se tiču postojanja proširenih prava.

Udruženje građana “Budućnost” Modriča realizuje aktivnosti projekta “Razvoj politika u gradu Doboju i opštini Stanari kojim se stvaraju pretpostavke za efikasniju podršku žrtvama rodno zasnovanog nasilja” podržanog od strane Austrijske razvojne agencije, a koji se provodi u okviru regionalnog projekta “Institucionalizacija kvalitetnih usluga za podršku i integraciju žena koje su preživjele nasilje”. Cilj provođenja aktivnosti je osiguranje efikasnije rehabilitacije i reintegracije žrtava rodno zasnovanog nasilja od strane institucija – subjekata zaštite, kroz razvoj politika i standarda za unapređenje položaja žrtava rodno zasnovanog nasilja.

U navedenom kotekstu podsjećamo da:

  • Žrtve nasilja imaju pravo na zbrinjavanje u Sigurnu kuću i da mogu i samostalno da traže zbrinjavanje;
  • Žrtve nasilja imaju pravo da traže izricanje hitnih mjera zaštite: udaljenje učinioca nasilja iz stana, kuće ili drugog stambenog prostora i zabrana približavanja i kontaktiranja učiniocu nasilja u porodici;
  • Žrtve nasilja imaju pravo na besplatan ljekarski pregled radi utvrđivanja postojanja povreda fizičkog ili psihičkog integriteta;
  • Žrtve nasilja u porodici imaju pravo na besplatnu pravnu pomoć;
  • Žrtve nasilja imaju pravo na psihološku podršku kako bi se osnažile i prevazišle situaciju u kojoj su se našle;
  • Kako žrtva nasilja ne bi sama prolazila kroz sistem u procesima ostvarivanja svojih prava, ona može izabrati lice od povjerenja;
  • Žrtva nasilja u porodici u teškoj materijalnoj situaciji, nadležnoj instituciji socijalne zaštite se može obratiti sa zahtjevom za jednokratnu novčanu pomoć;
  • Profesionalci/ke u centrima za socijalni rad su dužni/e informisati žrtve nasilja o mogućnostima dobijanja podrške pri zapošljavanju;
  • Zakon o socijalnom stanovanju Republike Srpske prepoznaje žene žrtve nasilja u porodici kao korisnice prava prilikom dodjele stambene jedinice.

Podsjećamo, nasilje možete prijaviti anonimno i besplatno na SOS telefon 1264 u Republici Srpskoj i 1265 u Federaciji Bosne i Hercegovine koji je dostupan 24/7.

Sigurna kuća Udruženja grašana „Budućnost“ je jedna od tri registrovane Sigurne kuće u Republici Srpskoj u kojoj možete potražiti pomoć i sklonište u kriznoj situaciji. Sve informacije iz oblasti rodno zasnovanog nasilja objavljujemo na našoj web stranici www.buducnost-md.org