Jelena Mišić, direktorica Udruženja građana „Budućnost“ i Darko Stefanović, direktor Doma zdravlja u Modriči potpisali su danas Memorandum o razumijevanju kojim je detaljnije definisana saradnja u vezi sa donacijom koja će biti uručena modričkom Domu zdravlja.

Naime, u okviru projekta „Inovativni pristup odgovoru na COVID 19 u ranjivim zajednicama u BiH“ koji, uz finansijsku podršku Ministarstva vanjskih poslova Republike Češke, provodi Care International Balkans, zdravstvene ustanove iz 10 opština u BiH će dobiti vrijednu opremu koja se sastoji od zaštitnih maski i aparata za dezinfekciju.

„Dom zdravlja Modriča prihvatio je donaciju od Care International Balkans koja se odnosi na stvari koje su nam u ovom periodu jako potrebne, a to je aparat za dezinfekciju i dio opreme za dezinkfekciju koji ćemo mi u svakom slučaju iskoristiti na najbolji način. Mjere dezinfekcije u našim ustanovama i u cijelom gradu su pojačane, tako da će nam taj aparat jako dobro doći“, rekao je Stefanović.

Projekat nastoji doprinjeti učinkovitom sprječavanju širenja bolesti COVID-19 u BiH i zaštititi marginalizovane zajednice od socijalnih i ekonomskih posljedica. Dugoročno, cilj je jačanje otpornosti zajednica da se nose s posljedicom izbijanja COVID-19 i / ili drugog talasa bolesti.

Pored zdravtsvenih ustanova pomoć će biti usmjerena i na ugroženo stanovništvo koji će dobiti pakete sa sredstvima za dezinfekciju, te na osnovu raspisanog javnog poziva određen je i broj mariginalizovanih grupa kojima će biti dodijeljeni vrijedni robni paketi.