Projekat Korak bliže ka zaustavljanju nasilja/Psihosocijalni tretman počinilaca nasilja završen je krajem mjeseca novembra.

Bio je ovo pilot projekat u okviru koga je uspostavljena saradnja u sa institucijama u dvije regije Republike Srpske, odnosno šest opština (Višegrad, Rogatica, Sokolac, Bratunac, Srebrenica i Milići) i u okviru koga su završeni tretmani sa počiniocima nasilja iz pomenutih regija.

Pored pilot tretmana, urađen je i nacrt Pravilnika o načinu provođenja zaštitne mjere-obavezan psihosocijalni tretman, izrađena Analiza početnog stanja u oblasti nasilja u porodici u šest opština regije Istočno Sarajevo (Višegrad, Sokolac i Rogatica) i regije Bijeljina (Srebrenica, Bratunac, Milići), brošura o važnosti rada sa počiniocima nasilja, emitovan TV spot o vađnosti psihosocijalnog tretmana, održan niz sastanaka sa predstavnicima različitih institucija, trening profesionalaca…

“Jako puno je urađeno u ovom kratkom periodu i ponosni smo što smo zahvaljujući, prije svega, dobroj saradnji sa subjektima zaštite u opštinama u kojima smo provodili tretman, ali onda i uigranom timu kako UG “Budućnost”, tako i naše partnerske organizacije “Vive žene” iz Tuzle, ostvarili sve ono što je projektom bilo i planirano, a i više. Naša saradnja sa predstavnicima institucija iz pomenutih opštinaovdje neće stati i ovo je samo stepenica više u našem radu na polju zaštite žrtava rodno zasnovanog i porodičog nasilja”, rekli su u UG “Budućnost”.

Statistički gledano to bi izgledalo ovako: Sastancima, okruglim stolovima i radionicama, kojih je održano 62, prisustvovalo je 358 učesnika, 25 osoba činilo je multidisciplinarne timove projekta, dvije regije, šest opština obuhvaćeno projektom, 16 počinilaca nasilja završilo tretman, izrađena jedna Analiza, jedan nacrt Pravilnika o načinu sprovođenja zaštitne mjere psihosocijalni tretman počinilaca nasilja, jedna brošura i jedan TV spot o važnosti rada sa počiniocima nasilja, objavljeno više od 20 medijskih članaka, potpisana dva memoranduma o saradnji, dodijeljena dva lap-topa, dva štampača i dva ormarića za centre za mentalno zdravlje u Višegradu i Srebrenici…

Projekat „Korak bliže ka zaustavljanju nasilja u porodici/ Psihosocijalni tretman počinilaca “, provodilo je UG „Budućnost“  Modriča, u partnerstvu sa “Vive žene” Tuzla, u okviru UN Women projekta  “Standardi i angažman za sprječavanje nasilja nad ženama i nasilja u porodici u Bosni i Hercegovini”, koji finansijski podržava Švedska agencija za međunarodni razvoj i saradnju (SIDA).