Dvodnevna obuka za pisanje biznis plana u svrhu dobijanja granta za započinjenje sopstvenog biznisa, za žene koje pripadaju marginalizovanoj kategoriji stanovništva (teško zapošljive žene, samohrane majke, žene sa invaliditetom ili žene koje u domaćinstvu imaju člana koji je osoba sa invaliditetom i sl.) započela je danas.

Obuci prisustvuje ukupno 14 žena koje su zadovoljile kriterijume za prijavu na Javni poziv za učešće na dvodnevnoj obuci i dodjelu grant sredstava.

„Žene iz Vukosavlja i Modriče su aplicirale na ovaj poziv sa različitim idejama za poslove kojima bi se mogle baviti i u naredna dva dana ćemo, zajedno sa konsultantnom, razvijati njihove biznis planove, kako bi najbolje ideje bile nagrađene grantom“, saopšteno je iz UG „Budućnost“.

Ova aktivnost je dio projekta „Socio-ekonomske intervencije za umanjenje štetnih posljedica uzrokovanih pojavom virusa Covid-19 u Modriči i Vukosavlju“ koji provodi Udruženje građana „Budućnost“ , kao jedna od partnerskih organizacija koja učestvuje u sklopu projekta „Covid-19 Nexus odgovor za poboljšanje društveno-ekonomske situacije marginalizovanih ljudi u 6 zemalja Zapadnog Balkana“ podržanog od strane CARE Internacional u BiH – Sarajevo i Austrijske razvojne saradnje.