Zahvaljujući Care International Sarajevo, juče je imanje Zadruge posjetio agronom sa ciljem razmjene informacija i preporuka po pitanju zasađenog voća i povrća.

“Ovo je redovna monitoring posjeta donatora, zahvaljujući kojoj smo dobili jako bitne informacije o tome na koji način uzgajati tek zasađeno voće i povrće i koje će nam svakako koristiti i u budućem radu”, rekla je Jelena Mišić, direktorica UG “Budućnost”.

Ova aktivnost je dio projekta „Unapređenje socijalnih usluga kroz jačanje NVO u BiH“, finansiranog od strane Austrijske razvojne agencije, koji u BiH implementira CARE International. Cilj projekta je jačanje kapaciteta šest nevladinih organizacija kako bi se poboljšao pristup socijalnim pravima, zaštiti i njezi ranjivih kategorija u BiH.