Volonteri UG “Budućnost” će sutra, 01.10. u povodu obilježavanja Dječije nedjelje, dijeliti razglednice sa upečatljivim porukama, koje su osmislili djeca, naši volonteri sa njihovim vršnjacima iz Zenice, Banjaluke i Sarajeva u toku kreiranja kampanje za veću vidljivost djece u lokalnom budžetu u sklopu projekta Investiranje za djecu, koji je podržan od strane Save the Children.

U nastavku teksta prenosimo vam propratno pismo koje će volonteri dijeliti uz razglednice.

 

Poštovani/e građani/građanke!

Razglednica sa porukom koju ste upravo dobili, osmislila su  djeca iz Modriče, volonteri UG „Budućnost“, sa svojim vršnjacima u Zenici, Banjaluci i Sarajevu.

Ovim porukama djeca žele pozvati vlasti naše Opštine da preuzmu veću odgovrnost u brizi o djeci i njihovim potrebama, kroz veću vidljivost djece u budžetu Opštine, ali i kroz podizanje nivoa svijesti o uticaju i značaju donesenih oduka na djecu.

Da bi došli do tog cilja, djeca su radila i istraživanje o potrebama djece na ovoj opštini, na osnovu kojeg je, u saradnji sa opštinskim vlastima, napravljen i prednacrt Lokalnog akcionog plana za djecu. Iako je trebalo da ovaj dokument bude razmatran na sjednici SO-e Modriča u maju ove godine, do toga još uvijek nije došlo.

Radnu verziju nacrta možete pogledati na stranici: https://test.qwerty.ba/wp/index.php/vijesti-3/33-lokalni-akcioni-plan-za-djecu-opstine-modrica

Djeca su poslala i poziv za Javno obećanje kandidatima na mjesta odbornika/odbornica/načelnika na lokalnim izborima 2016. godine. Ovim Javnim obećanjem kandidati koji budu izabrani, obavezuju se da će u svom mandatu donositi odluke kojima će se rukovoditi Konvencijom o pravima djeteta i voditi računa o najboljem interesu djeteta.

Kanidate koji su potpisali ovo Javno obećanje  možete vidjeti na Facebook stranici „Budućnost Modriča“ i na web stranici UG „Budućnost“:

https://test.qwerty.ba/wp/index.php/vijesti-3/30-javno-obecanje-buducih-odbornika-i-nacelnika-djeci-modrice

 Sve pomenute aktivnosti  su dio projekta „Investiranje za djecu“, koju provodi UG „Budućnost“ Modriča sa partnerskim organizacijama „Naša djeca“ Zenica, „Zdravo da ste“ Banjaluka i „Naša djeca“ Sarajevo.

 

                                                                                       Djeca, volonteri UG „Budućnost“ 

                                                                                                                 Modriča