Predstavnici Udruženja građana “Budućnost” i Štaba za vanredne situacije opštine Modriča održali su sastanak na kojem su, pored projekta “Socio-ekonomske intervencije za umanjenje štetnih posljedica uzrokovanih pojavom virusa Covid 19 u Modriči i Vukosavlju”, predstavljeni i rezultati Gender (rodne) analize.

Glavni cilj prezentacije pomenute analize, koja je provedena od maja do oktobra 2021. godine, bio je upoznavanje članova Štaba sa preporukama za dalji rad i postupanje, kako sa direktnim korisnicima, tako i sa predstavnicima institucija, a sve u cilju pružanja efikasnije podrške marginalizovanim grupama u kriznim situacijama.

Na sastanku je, između ostalog, zaključeno da postoji stvarna potreba za definisanjem Smjernica i plana podrške marginalizovanim osobama u kriznim situacijama, te da je neophodno prikupiti adekvatne informacije i procjene ugroženih grupa po mjesnim zajednicama na području opštine Modriča.

“Tekući projekat ne samo da pruža pomoć u krizi koja je izazvana pandemijom COVID-19, nego postavlja i temelje za dugoročnu korist u pogledu otpornosti na pandemiju. S tim u vezi smo sa članovima Štaba za vanredne situacije razmijenili mišljenja i iskustva u vezi sa poteškoćama u pružanju usluga ranjivim kategorijama i njihovom zbrinjavanju tokom pandemije, te definisali dalje korake za razvijanje relevantnih politika i planova koji podrazumijevaju podršku i pomoć marginalizovanim osobama u kriznim situacijama”, istakla je Ana Cvijanović, koordinatorka projekta.

Sastanak je rezultat potpisivanja Sporazuma o saradnji sa Opštinom Modriča i dio je projekta koji je podržan od strane organizacije CARE International u BiH – Sarajevo i Austrijske razvojne saradnje, a u okviru projekta „Covid-19 Nexus odgovor za poboljšanje društveno-ekonomske situacije marginalizovanih ljudi u 6 zemalja Zapadnog Balkana“ čija implementacija traje od 01. maja 2021. do 28. februara 2023. godine