Predstavnici Udruženja građana „Budućnost“ i opštine Modriča potpisali su danas ugovor o primopredaji opreme vrijedne 13.724,95 KM. Ova aktivnost dio je projekta  „Socio-ekonomske intervencije za umanjenje štetnih posljedica uzrokovanih pojavom virusa Covid-19 u Modriči i Vukosavlju“ (CONEX), a koji se provodi u saradnji sa CARE international u BiH, uz podršku Austrijske razvojne saradnje. 

Naime, radi se o opremi koja je namijenjena za postupanje u hitnim humanitarnim intervencijama, a sastoji se od: tri leđne motorne prskalice, dva zaštitna odijela, dva para čizama, dvije kacige, dva sigurnosna užeta, 570 zaštitnih maski, 11 kreveta sa dušecima, kompjutera, GPS sistema i dvije ručne i jedne fiksne radio stanice.

“Saradnja sa opštinom Modriča po ovom projektu započela je u novembru 2021. godine, nakon čega je u decembru dogovorena podrška Civilnoj zaštiti u odgovoru na vanredne situacije, naročito u pogledu ciljnih grupa obuhvaćenih projektom, a to su žene, starije osobe i osobe sa invaliditetom. Veliko nam je zadovoljstvo što smo uspjeli podržati našu lokalnu zajednicu i obezbijediti opremu koja će unaprijediti rad i lakše intervenisanje u kriznim situacijama”, rekla je Biljana Savičić, direktorica UG “Budućnost”.

U ime opštine Modriča Ugovor o primopredaju opreme je potpisao načelnik Jovica Radulović, koji je uputio zahvalnost na doniranoj opremi, te izrazio nadu da će se oprema što manje koristiti, odnosno da će se upotrebljavati samo u preventivne svrhe kada je u pitanju zaštita i spašavanje života i imovine.

Planom realizacije projekta, donirana oprema će pružiti pomoć za oko 700 korisnika.

“Zahvaljujući veoma dobroj saradnji sa Opštinom Modriča i putem zajedničkih sastanaka uspjeli smo da definišemo najprioritetnije stavke koje su potrebne za postupanje u kriznim situacijama. Uvjerena sam da će sva nabavljena oprema biti od koristi kako pripadnicima marginalizovanih grupa koji su i ciljna grupa projekta, tako i ostalom stanovništvu opštine Modriča”, rekla je Ana Cvijanović, koordinatorica projekta.

Potpisivanju ugovora o donaciji sa opštinom Modriča prisustvovao je i Branislav Tanasijević ispred CARE International u BiH.