Udruženje građana “Budućnost” se ovom prilikom zahvaljuje organizaciji UN Women što su i u vrijeme pandemije prepoznali potrebe naše sigurne kuće!

Pored hrane i higijene koja je od velikog značaja za korisnike, posebno smo zahvalni za materijal za radno okupacione aktivnosti koji nam je dobro došao u periodu izolacije kada smo se svi zajedno trudili da im obogatimo dane u sigurnoj kući.