Udruženje građana “Budućnost” od januara 2017. godine započelo je sa ralizacijom projekta “Korak bliže ka eliminaciji nasilja u porodici/ Psihosocijalni tretman počinilaca nasilja” koji su podržale međunarodne organizacije UN Women i IAMANEH.

Projekat se realizuje u saradnji sa partnerskom organizacijom Centar za terapiju i rehabilitaciju “Vive žene” iz Tuzle i to u šest opština Republike Srpske: Bratunac, Milići, Srebrenica, Sokolac, Rogatica i Višegrad.

Cilj projekta je da se osnaže sistemi intervencija koji su vezani za slučajeve rodno zasnovanog nasilja kroz rad sa počiniocima nasilja kako bi se osigurala dugoročna promjena za žrtve nasilja. Glavni problem kojim se ovaj projekt želi baviti je nedostatak provođenja zašitne mjere psihosocijalni tretmana počinilaca nasilja, s obzirom da su aktivnosti u ovom području još uvijek sporadične i zavise o regiji ili kantonu.

Profesionalci u sistemu intervencija za reagovanje i postupanje prilikom nasilja u porodici u lokalnim strukturama u BiH još uvijek nisu dovoljno međusobno povezani na način da se svaki slučaj nasilja u porodici može adekvatno riješiti. Sve to doprinosi neefikasnoj zaštiti i postupanju sa žrtvama nasilja, a često i dodatne viktimizacije kroz kršenja njihovih osnovnih ljudskih prava. Vrlo često, žrtva i dalje nastavlja biti žrtva u zajednici gdje počinioci nisu sankcionisani i gdje nisu prisiljeni da promijene svoju svijest i ponašanje. Upravo zato ćemo u okviru projekta uspostaviti multidisciplinarne timove/multi-sektorske ekipe u obe regije, koji će raditi na razvoju mehanizama za provođenje, ali i praćenje provođenja ove mjere“, saopšteno je iz UG „Budućnost“.