Predstavnica udruženja građana “Budućnost” učestvovala je na dvodnevnom sastanku ženskih organizacija iz cijele BiH, koji je održan u Trebinju na poziv “Ženskog centra” Trebinje sa inicijativom da se u BiH pokrene SOS aplikacija koja će žrtvama nasilja ubrzati proces prijave nasilja.

Tokom dvodnevnog sastanka učesnicama je prezentovana  SOS aplikacija uz mogućnost davanja komentara i sugestija koji će istu unaprijediti, te je kreiran i potpisan Sporazum o saradnji sa ciljem uvođenja ovog inovativnog kanala komunikacije, te olakšanog pristupa u sistem prijavljivanja žrtvama nasilja u porodici u svakoj situaciji, a sve u cilju brže i efikasnije reakcije organizacija i institucija koje se nalaze u sistemu zaštite Bosne i Hercegovine.

Pored UG “Budućnost”, Sporazum o saradnji sa Ženskim centrom Trebinje će potpisati još 12 ženskih organizacija iz Bosne i Hercegovine.