Predstavnici Udruženja građana „Budućnost“ su u tokom trajanja predizborne kampanje u septembru, održali javne debate čiji cilj je bio ohrabrivanje kandidata/kinja na Opštim izborima 2018. godine da izađu pred javnost i predstave način i kapacitete kojima će se boriti protiv korupcije kao izabrani nosioci vlasti.

Javne debate održane su u sklopu projekta „Razvijenje antikorupcijskih praksi u lokalnim zajednicama“, koji se  od juna 2018. godine provodi uz podršku Ambasade SAD-a u BiH i trajaće 12 mjeseci.

„Ono što smo zaključili nakon debata jeste da je važno da se zajednički, bez obzira na političku pripadnost, radi na antikoruptivnom djelovanju i smanjenju korupcije kao društveno štetne radnje, da je neophodno ojačati represivne metode, odnosno pojačati sankcionisanje koruptivnih radnji, ali i da je potrebno  raditi na povećanju svijesti stanovništva o tome šta sve predstavlja korupciju i da je važno istu prijaviti uz što veću uključenost medija“, kažu u UG „Budućnost“ dodajući da je posebno istaknuto da je nevladin sektor važan resurs za saradnju po pitanju antikorupcionog djelovanja.

Tokom javnih debata kandidati/kinje su takođe imali priliku da potpišu javno obećanje da će u svom budućem mandatu, ukoliko budu izabrani, posvetititi dužnu pažnju antikoruptivnom djelovanju, te da će, koristeći svoje nadležnosti i mogućnosti, svim kapacitetima boriti se protiv korupcije.