Članovi i članice udruženja građana „Budućnost“ danas su, zajedno sa volonterima, obilježili 18. oktobar Evropski dan borbe protiv trgovine ljudima.

U okviru obilježavanja ovog međunarodnog događaja organizovali smo okrugli sto sa predstavnicima nevladinih organizacija, institucija i savjeta roditelja na kojem smo razgovarali o opasnostima, oblicima i načinima trgovine ljudima, te smo definisali aktivnosti prevencije i sankcije kada je ova oblast u pitanju.

Pored okruglog stola organizovan je i događaj na glavnom gradskom trgu pod nazivom „Hajde da razgovaramo o trgovini ljudima“ na kojem je učestvovalo nekoliko volontera i volonterki udruženja koji su bili različito obučeni (srednjoškolci, prosjaci, radnici…), kako bi na jedan inovativan i zanimljiv način prikazali da svako od nas može biti žrtva trgovine ljudima bez obzira na dob, pol, profil ili status.

Uporedo sa pomenutim aktivnostima, postavili smo i štand za kojim su članice UG „Budućnost“ razgovararale sa građanima i građankama o problemu trgovine ljudima.

Cilj nam je bio da direktnim kontaktom sa građanima i građankama razgovaramo o problemu, kako bi se upoznali sa načinima trgovine ljudima, te samim tim i preventivno djelovali. Zadovoljni smo odzivom i interakcijom sa građanima Modriče i uspjeli smo da na jedan veoma zanimljiv način dopremo do svijesti građana o ovom problemu koji danas obilježava cijela Evropa. Nakon razgovora, građanima smo poklonili šolje za kafu koje su bile ispisane porukama na temu trgovine ljudima“, saopšteno je iz UG „Budućnost“.

18. oktobar Evropski dan borbe protiv trgovine ljudima, pored UG Budućnost obilježile su i organizacije: MFS-EMMAUS, Zemlja djece u BiH, Medica, Novi put, Otaharin, Lara, UŽ “Maja”, UŽ “Most”, UŽ “Goraždanke”, UG “Žena BiH”, Centar za pravnu pomoć iz Zenice, UŽR “Bolja budućnost”, UŽ “Derventa”, „Nova generacija“ i Fondacija “Udružene žene”.

Trgovina ljudima označava upotrebu sile, prijetnje upotrebe sile ili druge oblike prinude, otmice, prevare, obmane, zloupotrebe vlasti, uticaja, položaja bespomoćnosti, davanja ili primanja isplata i drugih koristi kako bi se privolilo lice koje ima kontrolu nad drugim licem da vrbuje, preveze, preda, sakrije ili primi lice u svrhu iskorištavanja prostitucijom drugog lica, drugih oblika seksualnog iskorištavanja, prisilnog rada i usluga, ropstva i njemu sličnog odnosa, služenja, odstranjivanja dijelova ljudskog tijela ili drugog iskorištavanja. Izraz trgovina ljudima isto tako obuhvata sljedeće pojmove krivičnih djela koja su predviđena Krivičnim zakonom BiH: zasnivanje ropskog odnosa i prevoz osoba u ropskom odnosu; i međunarodno vrbovanje radi prostitucije.

Takođe obuhvata krivična djela trgovine ljudima koja su predviđena krivičnim zakonima oba enti
teta i Brčko Distrikta BiH radi vršenja prostitucije, iskorištavanje djece u svrhu pornografije, proizvodnje i prikazivanja dječije pornografije, navođenje na prostituciju i upoznavanje djeteta sa pornografijom.