Direktorka Udruženja građana “Budućnost” iz Modriče, Gordana Vidović, učestvovala je 22. i 23. septembra na međunarodnoj konferenciji pod nazivom „Uključivanje muškaraca i dječaka u sprječavanje rodno zasnovanog nasilja“ koja je održana u Sarajevu. 

Konferenciju su organizovali UN Women u Bosni i Hercegovini i Ambasada Švedske, a okupila je međunarodne i domaće stručnjake i stručnjakinje iz vladinog i nevladinog sektora.

Cilj konferencije je razvijanje i razmjena prakse, znanja i iskustava iz oblasti uključivanja muškaraca u ostvarivanje rodne ravnopravnosti sa fokusom na sprečavanje rodno-zasnovanog nasilja, prezentovanje postojećih podataka o radu sa muškarcima na ostvarivanju rodne ravnopravnosti, predstavljanje i diskusija o metodama prevencije, kao i u radu sa počiniocima, osvrt na metodologiju koja se koristi u BiH, te eventualne mjere za poboljšanje pristupa i prezentacija dobrih praksi iz odabranih zemalja.

 

Konferencija je okupila stručnjake iz vladinog i nevladinog sektora u cilju poboljšanja prakse u Bosni i Hercegovini, a kao jedna od vodećih stručnjakinja u području ravnopravnosti polova i okončanja nasilja nad ženama, Gordana Vidović je na ovoj konferenciji učestvovala kao jedan od uvodničara na panelu 3 pod nazivom “Rad s počiniocima u BiH na lokalnom nivou.” U panelu se diskutovalo o iskustvima, dobrim praksama, ali i preprekama na terenu u Bosni i Hercegovini.