Predstavnice UG “Budućnost” učestvovale su na uvodnoj edukaciji za nove koordinatore/ke programa Stariji brat, starija sestra koja je održana 6. i 7. novembra u Sarajevu. U tekućem ciklusu 2019/2020 grupi koordinatora/ki se, pored UG “Budućnost”, pridružilo još osam novih članova/ica osposobljenih za realizovanje ovog modela u svojim lokalnim zajednicama.

Uvodnu edukaciju održali su predstavnici Udruženja za prevenciju ovisnosti NARKO-NE i Fondacije za podršku i razvoj mentorskih programa Stariji brat, starija sestra.

Edukacija je organizovana s ciljem osposobljavanja koordinatora/ki o pripremi, planiranju i realizaciji  ciklusa Stariji brat, starija sestra, kao i o načinima za podržavanje volontera/ki tokom njihovog angažmana u ulozi „starijeg brata“ ili „starija sestre“. Fokus je stavljen na prve korake s kojima će se koordinatori/ice susresti kao što je selekcija i obuka samih volontera/ki, ali i proces uparivanja djece i volontera/ki i početak njihovog druženja.

Cilj programa Stariji brat, starija sestra je socijalno uključivanje i pružanje psihosocijalne podrške ranjivoj djeci kroz druženje sa volonterima. Djeca na ovaj način dobijaju podršku od volontera, koju zbog mnogobrojnih razloga ne mogu dobiti od svoje porodice ili prijatelja. Aktivnosti koje volonteri i djeca uglavnom provode zajedno su igre, izlasci do grada, odlazak na picu ili kolače, kino ili pozorište i slično.

Podsjećamo da je poziv za volontiranje još uvijek aktivan i da možete da se prijavite. Sve detalje možete pročitati OVDJE