Direktorica Udruženja građana „Budućnost“ Jelena Mišić, predsjednik Skupštine opštine Brod, Miloš Stanišić, te predstavnici sedam institucija iz ove opštine potpisali su Protokol o postupanju i saradnji subjekata zaštite.

Pored predstavnika opštine, Protokol su potpisali i  predstavnici Centra za socijalni rad, Doma zdravlja, JUP „Beli anđeo“, OŠ „Sveti Sava“, OŠ „Liješće“, SŠC „Nikola Tesla“.

Svečanom potpisivanju Protokla prisutvovali su i načelnik opštine Brod, Ilija Jovičić, načelnik Odjeljanja za privredu i društvene djelatnosti, Slobodan Pejčić sa saradnikom Sašom Vidićem.

Svrha Protokola jeste obezbjediti koordinisan, efikasan i sveobuhvatan rad subjekata zaštite, kako bi se na što brži i bolji način pomoglo žrtvama nasilja. Opština Brod je druga opština, nakon opštine Vukosavlje,  koja je Protokol potpisala od stupanja na snagu izmjena i dopuna Zakona o zaštiti od nasilja u porodici koji ovu aktivnost propisuje kao obavezu za sve opštine u RS.

Potpisani Protokol je u usklađen sa zakonodavnim okvirom RS, ali i sa međunarodnim standardima, odnosno Konvencijom Savjeta Evrope o sprečavanju i suzbijanju nasilja nad ženama i nasilja u porodici (CAHVIO)

Potpisivanje Protokola organizovano je u okviru projekta „Unapređenje socijalnih usluga, kroz jačanje NVO u BiH“, koji implementira Care international uz podršku Vlade Češke Republike.