Predstavnice Udruženja građana „Budućnost“ održale su danas sastanak sa subjektima zaštite sa područja opštine Vukosavlje na temu „Međusektorska saradnja i koordinisano djelovanje u zaštiti žrtava rodno zasnovanog nasilja“ .

Cilj sastanka je jačanje saradnje subjekata zaštite u lancu podrške žrtvama rodno zasnovanog nasilja, te prepoznavanja mogućnosti unapređenja koordinisanog djelovanja u svrhu umanjenja ove štetne društvene pojave. Realizacija ove aktivnosti doprinosi i značaju obilježavanja međunarodne kampanje  „16 dana aktivizma protiv nasilja nad ženama“.

Sastanku je prisustvovao i Borislav Rakić, načelnik opštine Vukosavlje koji je istakao da je neophodno što češće razgovarati o pomenutoj problematici, kako bismo došli do njenog rješavanja.

„Potrebno je što češće i više razgovarati o problematici rodno zasnovanog nasilja, jer stigma je i započela zbog toga što ćutimo o tome. Mi smo upravo Udruženje građana „Budućnost“ prepoznali kao jedno od udruženja koje je jako ozbiljno pristupilo ovoj problematici i naravno da ćemo se uvijek odazvati ovakvim sastancima. Kao načelnik pratim redovno podatke iz ove oblasti i činjenica je da je u vrijeme pandemije, nažalost, došlo do povećanja svih oblika i vidova nasilja. Ono što moramo znati je da nasilje kada se desi ima dalekosežnije posljedice po bračne partnere, ali i djecu i može da traje godinama. Upravo zbog toga, kao načelnik opštine Vukosavlje, potrudiću se da nasilje na području ove opštine u potpunosti iskorjenimo i to upravo kroz mehanizme saradnje između nevladinog sektora i svih predstavnika lokalne zajednice koji su danas na sastanku“, rekao je Rakić.

„UG „Budućnost“ izražava zahvalnost Opštini Vukosavlje na čelu sa načelnikom opštine Borislavom Rakićem što prepoznaje značaj saradnje po pitanju rodno zasnovanog nasilja. Budući da je Opština Vukosavlje prva opština koja je potpisala Protokol o postupanju i saradnji subjekata na zaštiti žrtava nasilja u porodici i rodno zasnovanog nasilja nakon izmjena Zakona o zaštiti od nasilja u proodici usvojenih 2019. godine, ovakvi sastanci od izuzetne važnosti, ne samo povodom kampanje u kojoj se glasnije govori o zaštiti od rodno zasnovanog nasilja, nego i svih ostalih dana u godini.“, rekla je Biljana Savičić, v.d. direktorica UG „Budućnost“.

Sastanak je održan u okviru realizacije projekta “Unapređenje kapaciteta pružalaca servisa podrške za žrtve rodno zasnovanog nasilja – faza III“, koje zajednički provode Fondacija “Lara” i članice Sigurne mreže, uz podršku UN Women-a i Evropske unije.