Svečano potpisivanje Sporazuma o uspostavljanju i saradnji ERSE mreže (Edukacija – Reforma – Sigurnost – Egzistencija) između Udruženja „Prava za sve“ u partnerstvu sa organizacijom „Budućnost“ Modriča i studentskih organizacija, institucija, akademske i poslovne zajednice održano je 17. juna u Sarajevu.

Sporazum je potpisan u okviru projekta „Studentskom praksom brže do posla“, kojeg finansijski podržava Evropska unija, čime je zvanično započela saradnja između ovih učesnika sa ciljem uvođenja redovne studentske prakse u procesu visokog obrazovanja. Ova međusektorska saradnja predstavlja značajan doprinos reformi visokog obrazovanja i podršci učenja zasnovanog na preduzetništvu, što će doprinijeti većem zapošljavanju mladih.

„U ovaj projekat su uključena udruženja poslodavaca i visokoškolske institucije kao i predstavnici organizacija civilnog društva iz oba entiteta što pokazuje da su za ovo pitanje zainteresovani svi u BiH i da se može provoditi reforma visokog obrazovanja, kvalitetno i kroz nevladin sektor“,  izjavila je ministrica Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke, Elvira Dilberović, te dodala „da će se ovim osnažiti studentska praksa u Bosni i Hercegovini.“

Profesor Pravnog fakulteta Univerziteta u Lukavici Dragan Mitrović smatra „da će ovaj projekat doprinijeti unapređenju zastupljenosti studentske prakse u javnom i privatnom sektoru i da će to stvoriti odgovarajuće kompetencije kod budućih diplomiranih studenata, kako bi nakon završetka studija stečena znanja shodno zvanju i poslovima koji će raditi, mogli primijeniti u praksi.“

„Evropska unija je prepoznala važnost prakse za studente i podržala projekat „Studentskom praksom brže do posla“ koji je prvi put napravio vezu između tržišta rada, obrazovnih programa i nas mladih, a koja će doprinijeti našoj pripremi za izazove koji nas očekuju nakon studija“, rekla je studentica Elma Baručija, koja trenutno obavlja studentsku praksu u odgovarajućoj kompaniji.