Danas je u prostorijama udruženja građana “Budućnost” održan sastanak sa predstavnicima Omladinskog parlamenta i predstavnicima Asocijacije srednjoškolaca u BIH. 

Cilj sastanka bio je detaljnije predstavljanje projekta “Ulaganje u djecu” i upoznavanje sa projektnim aktivnostima, kao i poziv na učešće u panel – diskusiji, koja će biti održana 20.11.2016. godine, kada obilježavamo i Međunarodni dan djeteta!

Više o projektu možete da pogledate u zanimljivom videu 

https://www.youtube.com/watch?v=urCSvT1m32E