Sigurna kuća

Prva sigurna kuća u Republici Srpkoj otvorena je 18. decembra 2000. godine u Modriči.

U okviru sigurne kuće pružamo: smještaj ženama i djeci žrtvama porodičnog nasilja, besplatnu pravnu pomoć, savjetodavni tretman, zdravstvenu njegu, edukativne i kreativne radionice, te provodimo programe ekonomskog osnaživanja žena žrtava nasilja.

Korisnice u sigurnoj kući se redovno edukuju, stručno osposobljavaju, a nerijetko i zapošljavaju.