Centar za socijalni rad, odnosno, služba socijalne zaštite uz asistenciju policije može, uz prethodni pristanak žrtve nasilja u porodici, radi obezbjeđenja fizičke zaštite i ostvarivanja prava i interesa žrtve, donijeti rješenje o privremenom zbrinjavanju u sigurnu kuću.

Zbrinjavanje u sigurnu kuću može se vršiti i po zahtjevu žrtve.

Ova mjera se može odrediti u trajanju ne dužem od šest mjeseci uz mogućnost produžanja za šest mjeseci u opravdanim slučajevima.

Mjere podrške koje se obezbjeđuju kroz rad sigurne kuće podrazumjevaju:

  • obezbjeđivanje smještaja, ishrane i higijene,
  • pružanje savjetodavne i psihološke pomoći,
  • pružanje medicinske, pravne i socijalne pomoći, te
  • pružanje podrške pri kontaktu sa nadležnim institucijama

Navedene mjere podrške dostupne su žrtvama nasilja u porodici 24 časa dnevno, svakog dana u godini, bez bilo kakvih troškova.

Informacije nastale zahvaljujući projektu „Unapređenje socijalnih usluga, kroz jačanje NVO u BiH“, koji implementira Care international uz podršku Vlade Češke Republike