Članovi udruženja građana “Budućnost” juče su prisustvovali sastanku sa partnerskim organizacijama iz Tuzle, Tirane i Skadra.

Sastanak je održan u Poljskoj na inicijativu zajedničkog donatora IAMANEH, a glavna tema sastanka bila je rad sa počiniocima nasilja i različite metodologije rada dvije pomenute zemlje.

Na nešto više od dva sata razgovora, kolege iz Albanije imale su priliku da se bolje upoznaju sa grupnim terapijskim radom sa počiniocima nasilja, s obzirom da taj metod rada još uvijek nije zaživio u Albaniji. Mi smo imali priliku da čujemo iz prve ruke koje su to metode rada koje se koriste u radu sa zatvorenicima počiniocima nasilja, s obzirom da su individualne terapije kolega iz Tirane u velikom djelu vezane upravo za rad sa osuđenim počiniocima nasilja koji se već nalaze u zatvoru ili sa onima koji su u pritvoru i čekaju presudu.

Sastanak je bio veoma koristan za sve učesnike, a sljedeće viđenje dogovoreno je za novembar u Albaniji.

Direktorica UG “Budućnost” Gordana Vidović na jučerašnjem sastanku takođe je predložila studijsku posjetu na proljeće, kako bi se kolege iz Albanije na licu mjesta uvjerile kako zaposleni u Muškom centru Modriča rade sa počiniocima nasilja.