Udruženje građana “Budućnost” održalo je javnu prezentaciju za predstavnike institucija oba entiteta BiH na kojoj je predstavljen izvještaj o izvršenom praćenju implementacije Akcionog plana za sprovođenje Rezolucije 1325 za period od dvije godine. 

Na sastanku su, osim samog izvještaja, prezentovani i zaključci do kojih smo došli nakon završenog praćenja implementacije pomenutog Akcionog plana. Prezentacija je održana 30. decembra u okviru projekta “Sigurnost na ženski način”, finansiranog od strane švedske organizacije Kvinna till Kvinna.