Resursni centar

Cilj resursnog centra je razvoj stručnjačkih kapaciteta kroz sticanje znanja i vještina različitih interesnih grupa (mentorski programi, edukacije, licencirani programi), pružanje besplatnih savjetodavnih usluga (pravno, psiho-socijalno, porodično i partnersko savjetovanje), zalaganje i lobiranje s ciljem podsticanja građanske i političke participacije u svrhu unapređenja javnih politika