Saradnja sa Care International Balkan i Austrijskom razvojnom agencijom i dalje je usmjerena na podršku organizacijama civilnog društva koje rade na razvijanju socijalnih preduzeća, a ovaj put sardanja se ogleda kroz nabavku sušare za sušenje voća i povrća, industrijskog sudopera i stola za razvrstavanje proizvoda.

Ova aktivnost dio je projekta „Unapređenje socijalnih usluga kroz jačanje OCD-a u BiH“ koji Care International Balkan implementira uz finansijsku podršku Austrijske razvojne agencije od januara 2020. godine trajaće do kraja juna 2021, a njegov glavni cilj je jačanje kapaciteta OPZ Eko-Budućnost sa ciljem ekonomskog osnaživanja žena žrtava rodno zasnovanog nasilja.

S obzirom da većina žrtava nasilja nije u mogućnosti da izađe iz nasilne zajednice iz ekonomskih razloga, UG „Budućnost“ pomaže osnivanje socijalnog preduzeća, te u skladu sa mogućnostima i projektima dodjeljuju grantove u vidu plastenika, sadnica jagoda i slično.

„Udruženje građana „Budućnost“ je organizacija koja se od svog osnivanja bavi zaštitom ljudskih prava sa posebnim fokusom na ženska ljudska prava i jedan od važnih segmenata našeg rada svakako je ekonomska nezavisnost žena žrtava rodno zasnovanog nasilja, tako da će ovaj projekat umnogome pomoći da razvijamo naše socijalno preduzeće sa ciljem podrške ovoj marginalizovanoj grupi“, istakla je Jelena Mišić, direktorica UG „Budućnost“.