Studentsku praksu u Republici Srpskoj tokom ljeta organizovao je jako mali broj fakulteta, a glavni razlog je smanjen obim posla poslodavaca, te nizak interes i poslodavaca i studenata za prakse s obzirom na cjelokupnu situaciju sa pandemijom COVID-19.

Zaključci su ovo sektorskog sastanka, prvog uživo od početka pandemije, koji je održan u Banjaluci sa predstavnicima akademske zajednice iz Republike Srpske.

Fokus sastanka bile su studentske prakse u novonastaloj situaciji, ali je učesnicima takođe prezentovana i publikacija „Smjernice i silabusi za provođenje studentske prakse sa fokusom na društvene i tehničke studije u Bosni i Hercegovini“  koja je naišla na jako dobre povratne reakcije.

U razgovoru sa profesorima iz Banjaluke, Doboja i Bijeljine saznajemo da su studentske prakse bile organizovane u skladu sa situacijom ili nisu bile organizovane uopšte, a jako je mali broj fakulteta koji su uspjeli, da u saradnji sa poslodavcima, organizuju tradicionalnu studentsku praksu.

Slobomir P Univerzitet u Bijeljini ove godine nisu organizovali studentsku praksu.

„Svjesni smo da je poslodavcima smanjen obim posla zbog situacije sa pandemijom, kao i toga da velika većina njih nije bila u situaciji da, u skladu sa propisanim mjerama, primi naše studente i nismo željeli ni njih, a ni studente, da uslovljavamo praksom, tako da ove godine nismo organizovali ništa po tom pitanju“, rekao je Mladen Nikolić, profesor na Slobomir P Univerzitetu.

Na Elektrotehničkom fakultetu u Banjaluci studentima je bila omogućena praksa, ali u izmjenjenom režimu, odnosno radili su je većinom od kuće.

„Susreti sa mentorima su se odvijali su se samo onda kada je bilo neophodno. Uglavnom su dobijali projekte koje su rješavali od kuće, tako da iako izmjenjeno, mi smo prakse organizovali. Nisam siguran šta nas dalje čeka, ali u svakom slučaju sada nam je svima u fokusu nastava i njeno održavanje“, istakao je Branko Blanuša, dekan ETF-a.

Učesnici sastanka ističu da je veliki broj studentski praksi ovog ljeta stalo, s obzirom da su poslodavci bili i još uvijek su u velikim problemima. Plan B još uvijek nemaju, ali će kako kažu, raditi sve što je u njihovoj moći da studenti ne ispaštaju.