U okviru projekta „Uspostavljanjem održivih modela saradnje i koordinacije – do efikasnijeg sistema zaštite i oporavka zajednica pogođenih poplavama“ koji finansira Evropska unija a realizuje se u opštinama Šamac, Vukosavlje i Domaljevac-Šamac,

 Udruženje građana „Budućnost“ iz Modriče raspisuje

JAVNI POZIV

ZA UČEŠĆE U PROGRAMU REVITALIZACIJE PRIVREDNIH AKTIVNOSTI

Pozivaju se građani sa područja opština Šamac, Vukosavlje i Domaljevac-Šamac da podnesu prijavu za učešće u programu za obuku i dodjelu materijalne pomoći za revitalizaciju privrednih aktivnosti.

U okviru ovog javnog poziva, podnosiocima prijava koji ispunjavaju tražene uslove će biti na raspolaganju sljedeći paket podrške:

1.    Trodnevna obuka za 60 prijavljenih lica  će obuhvatiti ključne tematske module za pokretanje i vođenje biznisa, uključujući preduzetničke kompetencije, generisanje poslovnih ideja, marketinšku strategiju, proizvodne planove, finansijsku analizu, izradu biznis plana, registraciju preduzeća i sl.;

2.    Bespovratna finansijska podrška za realizaciju 30 najbolje ocijenjenih biznis planova u pojedinačnom iznosu najviše do 4.500 KM za nabavku osnovnih sredstava i opreme. Korisnici/ce granta su u obavezi da sufinansiraju 10% vrijednosti odobrenih sredstava.

Sve prijave koje se dostavljaju po osnovu ovog javnog poziva moraju biti predate u zatvorenoj koverti naslovljene na UDRUŽENJE GRAĐANA „BUDUĆNOST“ MODRIČA sa naznakom „PROJEKAT PODRŠKE OPORAVKU OD POPLAVA – JAVNI POZIV ZA UČEŠĆE U PROGRAMU REVITALIZACIJE PRIVREDNIH AKTIVNOSTI“.

Rok za predaju prijava sa pratećom dokumentacijom je 20.06.2017. godine do 15:00 sati. Aplikacije se mogu dostaviti putem preporučene pošte, kurirske pošte ili lično u kancelariju Udruženja građana „Budućnost“ Modriča, na adresu: Udruženje građana „Budućnost“, ul. Živojina Mišića 4a, 74480 Modriča

Za sve dodatne informacije i pojašnjenja, podnosioci zahtjeva mogu se obratiti e-mailom gocalg@gmail.com ili putem telefona 053 820 700

U nastavku teksta možete pročitati Smjernice za podnošenje prijave, a nakon toga preuzmite obrazac za prijavu.

Smjernice za podnošenje prijave

Obrazac za prijavu građana