Gordana Vidović, direktorka Udruženja građana „Budućnost“ i Dajana Ilić, koordinatorka projekta „Korak bliže do eliminacije nasilja u porodici / Psihosocijalni rad sa počiniocima nasilja“ razgovarale su juče u Tuzli sa Mimom Dahić, koordinatorkom UG „Vive žene“ Tuzla, partnerima u pomenutom projektu o njegovoj implementaciji, ali i daljim koracima i aktivnostima za realizaciju.

S obzirom da je krajnji rezultat projekta razvijen i implementiran model za tretman počinilaca u dvije nove regije u BiH (Bijeljina i Istočno Sarajevo) sa uspostavljenim efikasnim procedurama za multi-sektorsku saradnju i praćenje primjene uspostavljenih mehanizama u oblasti psihosocijalnog tretmana počinilaca, predstavnice ove dvije organizacije radiće na jačanju kapaciteta stručnjaka za rad sa počiniocima nasilja, osnivanju multidisciplinarnih timova zaduženih za razvoj psihosocijalnog tretmana za rad sa počiniocima u njihovim lokalnim zajednicama, kao i razvijanju i uspostavljanju održivih mehanizama za provođenje i praćenje psihosocijalnog tretmana počinilaca.

Na sastanku je dogovorena realizacija treninga za profesionalce zaposlene u institucijama koje pokrivaju rad, kako sa žrtvama, tako i sa počiniocima nasilja, koji bi trebao biti održan u aprilu ove godine.

Projekat podržali su organizacije IAMANEH i UN Women.