Predstavnici međunarodne organizacije “Save the Children“, Udruženja građana „Budućnost“ i opštine Modriča održali su u utorak, u prostorijama opštine Modriča, radni sastanak povodom razgovora o usvajanju Lokalnog akcionog plana za djecu (LAP), na kojem je dogovoreno da radna grupa za izradu LAP-a za djecu revidira podatke i što prije pripremi dokument za skupštinsko razmatranje.

Naime, UG „Budućnost“ je u sklopu projekta „Investiranje za djecu“, u septembru 2015. godine, potpisala Memorandum o saradnji sa opštinom Modriča, nakon čega je doneseno rješenje o imenovanju radne grupe za izradu Lokalnog akcionog plana u svrhu povećanja vidljivost djece u budžetima, kroz budžetiranje realnih potreba i prioriteta. Radna grupa za izradu Nacrta Lokalnog akcionog plana je nakon niza konsultacija i sastanaka i uz ogroman uloženi trud postigla definisanje Nacrta LAP-a, međutim on do danas nije usvojen.

Iz organizacije Save the Chidren istakli su značaj saradnje sa UG „Budućnost“ rekavši da je to jedina organizacija na ovom području koja može iznijeti aktivnosti ovog tipa. Dodali su da je Save the Children pokrenuo pilot fazu po pitanju inicijative za izradu LAP za djecu, te odabrao četiri lokacije u BiH: Modriču, Banja Luku, Zenicu i Sarajevo. Do sada su lokalni akcioni planovi usvojeni u Zenici i Banja Luci. 

Predstavnici opštine Modriče su rekli da opština mnogo izdvaja za djecu, te da je možda zadnjih godina najviše i fokusirana na izdvajanja za djecu. Oni vide korisnost pomenutog dokumenta, ali i bojazan kako će finansijski pokriti njegove segmente.

Gordana Vidović, direktorica UG „Budućnost“ rekla je da je u izradu LAP-a za djecu uložen veliki napor, a nezanemariv je i doprinos djece, budući da su sve aktivnosti participativnog karaktera.

Potrebno je da se održe sastanci radne grupe za izradu LAP-a, te da se revidiraju podaci sadržani u aktuelnoj verziji Nacrta LAP-a za djecu kako bi dokument išao u skupštinsku proceduru. Usvajanjem LAP-a za djecu trebamo biti dobar primjer prakse drugim opštinama“, rekla je Vidovićeva.