“U sklopu projekta “Investiranje za djecu”, koji uz podršku međunarodne organizacije Save the Children provodi UG “Budućnost sa partnerskim organizacijama “Naša djeca” Zenica, “Zdravo da ste” Banjaluka i “Naša djeca” Sarajevo, pripremljen je niz akcija, kojima  će se djeca (volonteri i članovi grupa) pomenutih organizacija zalagati za povećanje vidljivosti djece u lokalnim budžetima  opština i gradova u kojima djeluju navedene organizacije.

Cilj svih aktivnosti je obezbijediti što bolje uslove za rast i razvoj djece u skladu sa Konvencijom o pravima djeteta i u skladu sa jednim od njenih osnovnih principa: najbolji interes djeteta.

Pored razlgednica sa porukama djece, koje su dijeljene građanima i donosiocima odluka na lokalnom nivou, djeca su osmislila i poruke koje su snimljene u vidu radijskog džingla i biće emitovane na brojnim radio stanicama BiH.

>>> Poslušajte radio džingl <<<