Udruženje građana “Budućnost” je protekle sedmice, u sklopu projekta “Bolja društvena zaštita kroz izgradnju kapaciteta OCDa u Bosni i Hercegovini”, izvršilo zamjenu stolarije u sigurnoj kući u Modriči, a trenutno su u toku pripreme za krečenje svih prostorija.

Ove aktivnosti su dio projekta koji iimplamentira CARE International Balkan uz finansijsku podršku Češke razvojne agencije, a čija realizacija je započela je 1. avgusta 2018. godine. Ukupna vrijednost investicije iznosi 12.500 KM.

“Ciljna grupa navedenog projekta su žrtve nasilja, tačnije djeca zbrinuta u Sigurnu kuću u Modriči, te smo se upravo iz tog razloga, ali i da bismo povećali nivo opšteg zadovoljstva i zdravstvene uslove korisnika Sigurne kuće, opredijelili da aktivnosti po navedenom projektu idu u pravcu zamjene dotrajale stolarije i krečenja prostorija”, rečeno je iz Udruženja građana “Budućnost”.

Sigurna kuća u Modriči je osnovana 2000. godine kao jedna od organizacionih jedinica Udruženja. Od osnivanja do danas, u Sigurnu kuću je zbrinuto ukupno 3.149 osoba, od toga 1.416 žena sa 1.624 djece i 109 djece bez roditeljske pratnje. Boravak u Sigurnoj kući uključuje odgovarajuću stručnu pomoć, kroz individualni i grupni psihosocijalni terapijski rad, savjetovanje, okupacionu terapiju, medicinsko zbrinjavanje, pravnu pomoć, i sl. Pored stručne pomoći za oporavak žrtava veliku ulogu igra i zdrav i čist ambijent.