U okviru projekta “Studentskom praksom brže do posla”, koji finansira Evropska unija, a provode Udruženje građana Budućnost i udruženje Prava za sve iz Sarajeva izrađene su tri veoma važne publikacije kada je studentska praksa u Bosni i Hercegovini u pitanju.

Posljednja u nizu publikacija je “Smjernice i silabusi za provođenje studentske prakse u Bosni i Hercegovini”

Publikacije koje su nastale prošle, te početkom ove godine donosimo u nastavku:

Mapiranje studentske prakse u BiH

Studentska praksa u zemljama EU – Prijedlog modela za BiH