Manuela Wilhelm, ispred Fondacije Medicor iz Lihtenštajna posjetila je juče predstavnike Udruženja građana “Budućnost” i tom prilikom prisustvovala redovnim aktivnostima Udruženja.

Nakon sastanka sa rukovodstvom UG “Budućnost” održan je sastanak sa predstavnicima Opštinske uprave Modriča, Centra za socijalni rad, Centra za zaštitu mentalnog zdravlja i Policijske stanice Modriča, na kojem se predstavnica Medocor-a imala priliku upoznati sa zajedničkom saradnjom u slučajevima sprečavanja porodičnog i rodno zasnovanog nasilja.

Osim toga, ona je prisustvovala i radionici sa ženama iz zajednice, te redovnim savjetodavnim i edukativnim radom sa korisnicima.

“Zadovoljstvo nam je što je predstavnica Fondacije Medicor imala priliku da, kroz konkretne primjere, doživi uspješnu saradnju koja postoji u okviru referalnog mehanizma, odnosno između institucija u lancu zaštite od nasilja u porodici i rodno zasnovanog nasilja i ovom prilikom se zahvaljujemo učesnicima za uspješan sastanak, kao i domaćinima, Opštini Modriča koji su nam ustupili prostorije, te pomogli u organizaciji sastanka. Predstavnica Fondacije Medicor je takođe imala priliku da upozna neke od naših korisnika i korisnica i da, kroz interaktivno osmišljen dan, doživi kontekst rada na slučajevima zaustavljanja rodno zasnovanog i nasilja u porodici u Bosni i Hercegovini”, istakli su iz UG “Budućnost”.