Žene iz opština Modriča i Vukosavlje, njih 10, danas su u prostorijama Udruženja građana “Budućnost” potpisale ugovor o dodjeli granta sa ovim Udruženjem kojim je ozvaničen početak realizacije poslovnih ideja u okviru projekta „Socio-ekonomske intervencije za umanjenje štetnih posljedica uzrokovanih pojavom virusa Covid-19 u Modriči i Vukosavlju“.

Podsjećamo, dobitnice granta su u novembru prošle godine učestvovale na dvodnevnoj obuci za pisanje biznis plana, nakon koje su trebale napisati svoj biznis plan i dostaviti Udruženju, koje je potom formiralo Komisiju za izbor najboljih biznis planova, čime su ostvarile pravo na grantove, a  koje dodjeljuje organizacija CARE International u BiH- Satrajevo i Austrijska razvojna agencija. Dodjela grantova vršiće se u mjesecu martu.

Ova aktivnost je dio projekta „Socio-ekonomske intervencije za umanjenje štetnih posljedica uzrokovanih pojavom virusa Covid-19 u Modriči i Vukosavlju“ koji provodi Udruženje građana „Budućnost“ , kao jedna od partnerskih organizacija koja učestvuje u sklopu projekta „Covid-19 Nexus odgovor za poboljšanje društveno-ekonomske situacije marginalizovanih ljudi u 6 zemalja Zapadnog Balkana“ podržanog od strane CARE Internacional u BiH – Sarajevo i Austrijske razvojne saradnje.