Jovica Radulović, načelnik opštine Modriča i predstavnice Udruženja građana „Budućnost“ potpisali su danas, u prostorijama opštine, Sporazum o saradnji sa ciljem jačanja međusobne saradnje i poboljšanja položaja marginalizovanih grupa u projektu „Socio-ekonomske intervencije za umanjenje štetnih posljedica uzrokovanih pojavom virusa Covid-19 u Modriči i Vukosavlju“.

Naša organizacija izražava zadovoljstvo što funkcioniše u podržavajućem ambijentu i što saradnjom sa opštinom Modriča imamo priliku dati doprinos ublažavanja posljedica uzrokovanih pojavom virusa Covid-19. Iskreno se nadamo da će realizacija ovog projekta otvoriti neke nove mogućnosti za unaprijeđenje položaja pripadnika marginalizovanih grupa“, rekla je Biljana Savičić, ispred UG „Budućnost“.

U okviru ovog projekta, koji će trajati do februara 2023. godine, predstavnici UG „Budućnost“ će, između ostalog, pružati pomoć u robi odabranim korisnicima u opštinama Modriča i Vukosavlje, organizovati obuke za razvoj poslovanja, pružati stručnu podršku i monitoring aktivnosti, učestvovati u nizu zagovaračkih, ali i događaja razmjene znanja na lokalnom i regionalnom nivou, te je potpisivanje Sporazuma sa opštinom pozitivan doprinos svim pomenutim aktivnostima.

„Potpisivanjem Sporazuma o saradnji je unaprijeđena i dodatno definisana, već uspostavljena, saradnja sa opštinom Modriča, a sada i u okviru ovog projekta, sa ciljem efikasnije podrške i zaštite pripadnika i pripadnica marginalizovanih kategorija, naročito poboljšanja otpornosti na krizu i socijalno ekonomske situacije starih osoba, žena i osoba sa invaliditetom, koji su ciljna grupa ovog projekta “, rekla je Ana Cvijanović, koordinatorka projekta.

Zadovoljstvo zbog potpisivanja Sporazuma o saradnji izrazio je i načelnik opštine, Jovica Radulović.

„Opština Modriča i ja kao načelnik smo posebno ponosni što nastavljamo saradnju sa nevladinim sektorom posebno u oblasti ublažavanja mjera i  posljedica pandemije Covid-19 i iskreno se nadam da će ova saradnja donijeti dobre rezultate i pomoći svim onim marginalizovanim grupama koje su obuhvaćene ovim projektom“, istakao je Radulović.

Potpisivanju Sporazuma o saradnji prisustvovao je i Branislav Tanasijević, projekt menadžer organizacije Care International.

Projekat„Socio-ekonomske intervencije za umanjenje štetnih posljedica uzrokovanih pojavom virusa Covid-19 u Modriči i Vukosavlju“ provodi Udruženje građana „Budućnost“ , kao jedna od partnerskih organizacija koja učestvuje u sklopu projekta „Covid-19 Nexus odgovor za poboljšanje društveno-ekonomske situacije marginalizovanih ljudi u 6 zemalja Zapadnog Balkana“ podržanog od strane CARE International Balkans – Sarajevo i Austrijske razvojne saradnje.