Načelnik opštine Domaljevac-Šamac Mario Jurkić posjetio je danas Udruženje građana “Budućnost” radi informisanja o daljim planovima i aktivnostima na realizaciji projekta pod nazivom „Uspostavljanjem održivih mehanizama saradnje i koordinacije – do efikasnijeg sistema zaštite i oporavka zajednica pogođenih poplavama“, u okviru kojeg je prošle godine potpisan Memorandum o saradnji.

Pomenutim projektom je planirana realizacija aktivnosti u opštinama Domaljevac, Šamac i Vukosavlje i to kroz pet komponenti u okviru kojih će biti: uspostavljeni održivi modeli saradnje sa insitucijama iz sve tri lokalne zajednice, obuka 60 profesionalaca iz institucija kako bi stekli dodatna znanja i vještine da efikasnije reaguju u slučaju rizika od poplava,  izrađena Analiza rizika od poplava i standardne operativne procedure u slučaju poplava, 60 porodica pogođenih poplava biće edukovano za razvijanje biznisa, a 30 njih koji budu imali najbolje biznis planove dobiće sredstva ili opremu za pokretanje biznisa, minimalno 400 učenika će učesvovati u akcijama čišćenja i zasade zelenila čime će se dati doprinos oporavku zelenila i opremiće se i urediti zdravstvene ambulante u tri mjesne zajednice pomenutih opština.

Projekat finansira Evropska unija.