U sklopu projekta “Inicijativa za razvoj zaštićenog stanovanja za lica sa mentalnim teškoćama kroz male kućne zajednice” potpisan je Memorandum o intersektorskoj saradnji sa predstavnicima institucija opštine Orašje.  

Potpisivanju Memoranduma su prisustvovali Đuro Topić načelnik opštine,  Ružica Vukić direktorka Županijske bolnice Orašje, dr Biljana Markovic- Županijska bolnica Orašje, Antun Mikić- direktor Centra za socijalni rad Orašje, te predstavnice udruženja građana “Budućnost” Modriča.

Projekat, čiji cilj je destigmatizacija psihički bolesnog čovjeka koji uz svoju bolest živi jedan kvalitetan život kao dio društva iz kojeg je potekao, realizuje se u 12 opština – dobojska regija (Modriča, Vukosavlje, Derventa, Brod, Doboj, Teslić, Petrovo, Šamac), posavski kanton u FBiH (Odžak, Orašje, gradačac) i Brčko distrikt.

„Ovim projektom se žele ojačati kapaciteti profesionalaca i srodnika za kreiranje efikasnijeg pristupa u radu usmjerenog na poboljšanje kvaliteta života i razvoj novih mogućnosti lica sa mentalnim poteškoćama, te unaprijediti mehanizme intersektorske koordinacije kroz razvijanje održivih modela implementacije člana 19. UN-ove Konvencije o pravima osoba sa invaliditetom u lokalnim zajednicama, kao i senzibilisati javnost o navedenoj problematici“, rečeno je u UG „Budućnost“.

Projekat je podržan  od strane Američke agencije za međunarodnu saradnju (USAID) kroz Program podrške marginaliziranim grupama (USAID/PPMG).