ENGLISH below

Predstavnik Fondacije Medicor iz Lihtenštajna Ricus Jacometti posjetio je juče Muški centar u Modriči kako bi se upoznao sa radom centra, osobljem, načinom kompletnog funkcionisanja, zakonima, ostvarenim rezultatima, te preprekama i izazovima sa kojima smo se suočavali od početka rada do danas.

„S obzirom da je organizacija Medicor jedna od onih koji svoj novac usmjeravaju na zaštitu ranjivih grupa i da dio novca planiraju i za tretman počnilaca nasilja, potrudili smo se da ih uputimo u sve naše aktivnosti i objasnimo način funkcionisanja i rada u Bosni i Hercegovini. Isustva koja je gospodin Jacometti ponio sa sobom u Lihtenštajn su, kako nam je rekao i više nego pozitivna, tako da se nadamo da će se zajednička saradnja nastaviti i u narednom periodu“, rekla je stručna saradnica za odnose s javnošću, Dajana Ilić.

Representative of the Medicor Foundation from Liechtenstein, Ricus Jacometti, visited the Men's Center in Modrica yesterday to get to know the work of the center, staff, the way of functioning, laws, achieved results, and the obstacles and challenges we have faced since the beginning of work to date.

“Since Medicor is one of those who direct their money to the protection of vulnerable groups and plan part of the money for the treatment of those who have committed violence, we tried to explain them all our activities and explain the way of functioning and work in Bosnia and Herzegovina. The impression that Mr. Jacometti brought with him to Liechtenstein is, as he said, more than positive, so we hope that the joint cooperation will continue in the future, “said  public relations officer, Dajana Ilic.