Predstavnica Ambasade Velike Britanije u BiH Ruth Weissmann posjetila je juče sigurnu kuću u Modriči. Cilj posjete bilo je upoznavanje sa radom Udruženja građana “Budućnost” sa posebnim fokusom na rad i finansiranje sigurne kuće u Modriči.


Veoma sam ponosna što smo danas imali priliku da ugostimo gđu Weissmann i da sa njom razgovaramo o poteškoćama u radu sigurne kuće, ali i pozitivnim promjenama koje idu u pravcu zaštite žrtava rodno zasnovanog nasilja, a za šta su prvenstveno zaslužne organizacije civilnog društva”, rekla je Jelena Mišić, direktorica UG “Budućnost”.

Ona je dodala da se ne može reći da pomaka po pitanju zažtite žrtava nasilja nema, ali da još uvijek postoje određeni segmenti koji se trebaju unaprijediti kako bi usluge koje nude sigurne kuće bile održive.

Ruth Weissmann prilikom posjete je naglasila važnost rada sa žrtvama nasilja u Bosni i Hercegovini i dala je usmenu podršku Sigurnoj kući u Modriči.