O projektu

Uz podršku organizacije CARE International u BiH, Sarajevo i Češke razvojne agencije radimo na unapređenju socijalnih usluga i izgradnji kapaciteta naše organizacije.Uspjeli smo renovirati objekat sigurne kuće, te zamijeniti dotrajali namještaj, stolariju i dr., ali smo se i osnažili uz podršku stručnih eksperata na polju bolje vidljivosti i promocije organizacije, izradi kvalitetnijih vijesti, biznis plana i još mnogo toga.