O projektu

Kroz projekat „Snažnije zajedno u borbi protiv rodno zasnovanog nasilja“ nastojimo osigurati efikasniju zaštitu i rehabilitaciju žrtavama rodno zasnovanog nasilja od strane institucija – subjekata zaštite kroz razvoj planova i standarda i primjenu referalnih mehanizama u lokalnim zajednicama u Bosni i Hercegovini.